Седалище и адрес на управление на Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД – АДИС ЕООД

гр. София 1504, Република България
ул. „Велико Търново“ №27
тел.: 02 943 44 81
мобилен: 0882 177 790
факс: 02 943 44 27
e-mail: adis@adis.bg

Идент.номер: 130697848
ИД по ДДС: BG130697848

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ и ПАРТНЬОРИ,

С цел улесняване на взаимната комуникация, Ви информираме, че можете да подавате своите входящи документи по електронен път на адрес: delovodstvo@adis.bg, при условие, че притежавате универсален електронен подпис.

Изпратеното по този начин заявление има силата на саморъчен подпис при условията на чл.13, ал.2 и ал.3 от Закона за електронния документ и електронния подпис.

 

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.