АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Апартамент № 10, находящ се в гр. София, район Изгрев, ул.„Фредерик Ж. Кюри“ №19, бл.1, ет. 6

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията

Относно /наем/ продажба/: наем

Имот: Апартамент № 10, находящ се в гр. София, район Изгрев, ул.„Фредерик Ж. Кюри“ №19, бл.1, ет. 6;

ЗП: 164,93 кв.м.

Описание: входно антре, дневна с трапезария, две спални, кухня, баня, тоалетна и балкон, необзаведен,

Предназначение на имота: за офис

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора.

Начална цена /месечен наем/: 850 евро. Цената е без ДДС.

Стъпка за наддаване: 15 евро

Дата, място и час на провеждане на търга: 28.02.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 02/8702087 и 0882177784.

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в: в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 27.02.2019г.

Депозит за участие: 400 лева. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 27.02.2019г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 14.03.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: – до 16.30ч. на 13.03.2019г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 13.03.2019г.

За информация: 02/8702087 и 0882177784

Заповед А-З-26/28.02.2019 – Геоконструкт ООД

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.