АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Апартамент №30, с адрес гр. София, район Изгрев, на ул. „Р. Алексиев“ №40, бл. 215, ет. 10.

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията

Относно /наем/ продажба/: наем

Имот: Апартамент №30, с адрес гр. София, район Изгрев, на ул. „Р. Алексиев“ №40, бл. 215, ет. 10.

ЗП: 126,41 кв.м.

Описание: входно антре, две спални, дневна с трапезария, кухня, баня, тоалетна и четири балкона. Необзаведен.

Предназначение на имота: за офис/жилище

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 630 евро. Цената е без ДДС.

Стъпка за наддаване: 15 евро

Дата, място и час на провеждане на търга: на 28.02.19 г. от 10 часа, в София, ул. „В. Търново”27.

Огледи: след закупуване на тръжна док. и предварителна заявка на тел.: 02/8702087 или 0882177784

Начин на плащане на цената: по банков път.

Тръжната документация се получава в: в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 27.02.2019г.

Депозит за участие: 400 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 27.02.2019г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 14.03.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 13.03.2019г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 13.03.2019г.

За информация: тел. 02/8702087 или 0882177784

Заповед А-З-25/28.02.2019 – Людмила Цонкова Лалева

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.