АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Апартамент 6, находящ се в гр. София, на бул.„Янко Сакъзов” №19, ет.2

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-56/ 12.04.19г.

Относно /наем/ продажба/: наем

Имот: Апартамент 6, находящ се в гр. София, на бул.„Янко Сакъзов” №19, ет.2.

ЗП: 88,50 кв.м.

Описание: Апартамент 6, състоящ се от: дневна, кухня, две стаи, баня и тоалетна, обзаведен.

Предназначение на имота: за жилище

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора.

Начална цена /месечен наем/: 510 евро без ДДС

Стъпка за наддаване: 15 евро без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: от 10 часа на 30.04.19г. в София, ул. „В. Търново”27.

Огледи: след закупуване на тръжна док. и предварителна заявка на тел. 0882177782

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в: гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 25.04.2019г;

Депозит за участие: 450 лева. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация;

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 24.04.2019г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 14.05.2019г. в гр. София, ул. „В. Търново”№ 27, от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 13.05.2019г. Краен срок за закупуване на тръжна док. за повторен търг: до 12.00ч. на 13.05.2019г.

За информация: на тел. 0882177782

Заповед №А-З-71/30.04.2019 – Рувен Либиг и Сузане Вера Либиг

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.