АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Офис на първи етаж и на полуподземен етаж, находящ се в гр. София, на ул. „Оборище“ №10.

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-56/ 12.04.19г.

Относно /наем/ продажба/: наем

Имот: Офис на първи етаж и на полуподземен етаж, находящ се в гр. София, на ул. „Оборище“ №10.

ЗП: 339,76 кв.м.

Описание: Офис на първи етаж и на полуподземен етаж, състоящ се от: пет помещения, стълбище, фоайе, две тоалетни, преддверие, разположени на първи етаж и голяма зала, тоалетна и умивалня, разположени на полуподземен етаж, необзаведен

Предназначение на имота: за офис

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора;

Начална цена /месечен наем/: 4200 евро. Цената е без ДДС

Стъпка за наддаване: 50 евро. Цената е без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: 30.04.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11,00 ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882177780.

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в: гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 25.04.2019г;

Депозит за участие: 1000 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 25.04.2019г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: 14.05.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11,00 ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 13.05.2019г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 13.05.2019г.

За информация: тел. 0882177780

Заповед №А-З-72/30.04.2019 – \“Юник Естейтс\“ ООД

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.