Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-2/11.01.2021г.

Относно: наем

Имот: Апартамент № А8 и паркомясто 12 находящи се в „Апартаментен хотел „Панчарево” на ул. „Самоковско шосе” № 233, с. Панчарево, гр. София.

ЗП: 195,79 кв.м.

Описание: Апартамент № А8 се състои от вестибюл, дневна с кухненски бокс, две спални, две бани с тоалетни, тоалетна, склад, мокро помещение, лоджия със зимна градина и тераса, както и паркомясто 12 в подземния гараж.

Предназначение на имота: офис с паркомясто

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 830 евро за апартамента;  60 евро за паркомястото. Цената е без ДДС.

Стъпка за наддаване в случай, че се извършва явно наддаване по чл. 15е, ал. 4 от ПРУПДТДДУК: 15 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 28.01.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882177719

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 27.01.2021г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 27.01.2021г.

Специални изисквания към участниците:  няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 16.02.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 15.02.2021г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 15.02.2021г.

За информация: на тел. 0882 177 719.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.