Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед № А-З-158/01.11.2021г. на Управителя.

Относно: наем

Имот: Недвижим имот, находящ се в гр. София, пл. „Велчова завера” № 1, необзаведен и представляващ: Магазин партер дясно; Апартамент № 17 и Апартамент № 1.

ЗП: Недвижим имот с обща ЗП от 344,40 кв.м., представляващ: Магазин партер дясно със застроена площ от 214 кв.м; Апартамент № 17 със застроена площ от 65,20 кв.м. и Апартамент № 1 със застроена площ от 65,20 кв.м.

Описание: Недвижим имот необзаведен и представляващ: Магазин партер дясно – състоящ се от търговска зала, 6 работни помещения, 2 бр. WC, сервизни помещения; Апартамент № 17 – състоящ се от входно антре, кухня, дневна, стая, килер WC и Апартамент № 1 – състоящ се от входно антре, кухня, дневна, стая, килер WC.

Предназначение на имота: магазин и офиси

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: за магазина и двата апартамента общо 1840 евро /хиляда осемстотин и четиридесет евро/ без ДДС

Стъпка за наддаване: 30 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 17.11.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882/177782.

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 16.11.2021г.

Депозит за участие: 1000 лв.; Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 16.11.2021г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 30.11.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 29.11.2021г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 29.11.2021г.

За информация: на тел. 0882177782

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.