АДИС ЕООД, на основание Заповед № З-А-34/11.03.2024г. на Управителя, открива процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на следния недвижим имот:

Офис № 25,със застроена площ от 95 кв.м. и прилежаща тераса с площ от 45 кв.м., състоящ се от: две работни помещения, входно антре, тоалетна и тераса, находящ се в гр. София, на ул. „Позитано” № 7, ет. 7, необзаведен.

1. Предназначение на имота: офис.

2. Срок на договора: до три години от датата на сключване на договора.

3. Начална цена (месечен наем): 1 250 евро (хиляда двеста и петдесет евро). Цената е без ДДС.

4. Стъпка на наддаване при предложена еднаква най-висока цена от повече участници по т.10.3 от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП: 30 евро без ДДС.

5. Вид на търга: с тайно наддаване при открито заседание на комисията.

6. Начин на плащане: по банков път.

7. Дата, място и час на провеждане на търга: на 27.03.2024 г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

8. Тръжната документация се закупува в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 11.00ч. на 26.03.2024 г.

9. Депозит за участие: 700 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

10. Условия за оглед: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882 17 77 82.

11. Краен срок за приемане на заявления за участие: до 16.30 ч. на 26.03.2024 г.

12. Специални изисквания: няма.

13. Дата, място и час на повторното провеждане на търга: на 11.04.2024 г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10.00 ч.

14. Краен срок за приемане на заявленията за повторния търг до 16.30ч. на 10.04.2024 г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг до 11.00ч. на 10.04.2024г.

За допълнителна информация на тел. 0882177782.

Разгледайте и другите Обяви за имоти под наем на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в Фейсбук.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.